Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, e nz. 39
mannen zagen eikanderen aan , toen zij dat knor-
ren over een paar touwen hoorden. „ Nu," zei-
den zij zachtjes tot eikanderen, „ hier zullen wij
„ niet veel opdoen. " Intusfchen gingen zij naar
binnen, en de landman morde nog immer over
den onachtzamen knecht. Toen de landman nu#
de voordragt der mannen gehoord had, bad hij
hen, eenige oogenblikken te wachten, ging naar
eene kleene kas in den wand, welke hij opfloot,
en drukte aan een der twee een paar flukken goud
in de hand. De mannen bedankten , en gingen
henen, maar hoe verbaasd ftonden zij, toen zij
buiten kwamen , en bevonden, dat het twee gou-
den dukaten waren. Ten hoogüe hadden zij op
eenige Rukken zilvergeld gerekend. „ Gewis,"
zeiden zfi, „ heeft de man misgetast. " Zij keer-
den wederom, en gaven den landman te kennen,
dat hij zich fcheen te hebben vergist. De land-
man keek hen aan, en andwoordde. „ Gij hebt
,, gelijk, mijne heeren! ik heb mij wezenlijk ver-
„ gist. Hc was knorrig op mijnen onordelijkeii
,, knecht, die al mijn goed bederven laat." Toen
haalde hij honderd guldens, en gaf ze aan de
beide inzamelaars, die hunne verwondering daar-
over niet verbergen konden. ,, Waarover ver-
,, wondert gij u nu toch ? " vroeg de landman. Zij
bekenden hem openhartiglijk, dat zij geene zoo
rijke gift van hem verwacht hadden, daar zij
C 4 hem