Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ss weldadigheid»
vond, herinnerde hij zich zijnen dienst bij de
Hertogin, en nam hij de toevlugt tot haar. Ter-
ftond fchikte de Hertogin hem twintig duizend
guldens toe, met eenen brief, waarin zij hem
wegens zijn ongeluk zeer beklaagde, maar hem
ook herinnerde, hoe noodig het geweest was,
om ook in kleenigheden orde te honden. ,, Zie,"
fchreef zij hem, ,, wanneer ik niet fteeds op al-
,, les toegezien , en zelfs op de uitgaaf van twee
„ fchellingen voor groente, had gelet, zoo zou
„ ik thands misfchien het genoegen niet heb-
,, ben, om u, brave oude man! eenen dienst te
,, kunnen doen."
X I V.
Nog iets, dat nevens de vorige Gefchiedenis past.
Eenmaal werd er, door twee mannen, bij wel-
gegoede lieden, eene colleéle voor de inwoners
van een afgebrand dorp gedaan. Zij hadden hier
en daar reeds aanzienlijke gaven ontvangen, toen
zij bij eenen landman kwamen, die juist zijn
knecht beknorde. ,, Gij onachtzaam mensch,"
zeide hy, „ waarom laat gij die touwen des nachts
,, daar buiten op het erf liggen, dat zij vochtig
„ worden. Als mijn huishouden zoo in de war
,, loopt, zal ik het niet ver brengen." De beide
man-