Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
c o e d h e i d, enz., 37
XIII.
Die in het kleen Jpaart, kan in het groot ge-
ven, of, de Hertogin van Kingston.
De Hertogin van Kingston, in Engeland, was
eene zeer rrjlie Dame, en liare jaarlijkfclie inkom-
ften beliepen veie honderdduizenden guldens.
Maar zij onderhield, zelfs in de kleenfte dingen,
orde en ftiptheid, en zag zelfs de rekeningen vaa
eenige fchcllingen voor groente , en foortgelijke
dingen, zeer naauwkeurig over. Nu waren cr
vele menfchen, die meenden, dat het haar niet
betaamde, zoo zeer op kleenigheden te zien,
daar zij zoo veel gelds had. Ja velen hielden haar
ook wel voor gierig. Zelfs haar huisverzorger
(Hoftneester) dacht, dat het beneden de waar-
digheid van eene zoo voorname en rijke Dame
was, zich met zulke geringe dingen in te laten.
Na verloop Van eenige jaren, viel de post van
dien Hofmeester hem te moeilijk, naardien hij
toen oud en zieklijk geworden was. Hij verliet
daarom den dienst der Hertogin, en leefde met
ziin gezin van het vermogen, welk hij zich , door
orde en fpaarzaamheid, verworven had. Maar
de man had meenigerlei wederwaardigheid, en
werd binnen kort, door bedrog, van al zijn goed
beroofd. In den nood, waarin hij zich toen be-
C 3 vond.