Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.z weldadigheid,
„ wezen, als wij aan die arme menfchen dach-
,, ten." — „ Zal het u niet berouwen?" vroeg
de Moeder. „ Neen zeker niet! " riepen de kin-
deren eenparig. Zij gingen, en haalden brood
en melk, en bragten het aan de uitgehonger-
de kleenen, en voor den ouden man bragten
zij een glas brandewijn , en een ftuk vleesch,
aan. O, hoe blijde waren die arme menfchen £
En toen zij nu vernamen, dat zij met een rijd-
tuig naar de moei zouden worden gebragt, en
daarenboven nog eenig geld ontvangen, toen be-
gon de oude man te weenen, en de arme vrouw
zou den kinderen haast te voet zyn gevallen.
Het berouwde dezen niet, dat zij hun ver-
maak hadden opgeofferd. „ O!" zeiden zij des
avonds tot hunne moeder, ,, wij zijn daarom
„ niet te min vrolijk geweest, offchoon wij niet
„ gevaren hebben." De moeder omarmde hare
goede kinderen, met tranen van vreugde. „ Han-
„ delt immer zoo," zeide zij, ,, en gij zult
,, fteeds bevinden, dat het geen kleen vermaak
„ is, als men zijne verlustigingen opoffert, om
„ aan ongclukkigen wel te doen."
XIIl