Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, ENZ; 33
en twee kinderen, die allen hongerig en uitge-
teerd fchenen , en met gefcheurde lompen om-
'hangen waren. De vrouw bad de kinderen flechts
jom een linkje brood voor hare kleenen, en om
ieen lapje linnen, om den gekwetsten voet van
qharen vader daarmede te verbinden. De oude
-jman had geene fchoenen aan, en had zich een
doorn in den blooten voet getreden. Die voet
was daarvan zeer opgezwollen; en hij kon toen
1 bijkans niet meer van zijne plaats komen. Amech-
tig zeeg hij op eene grasbank neder, die digt
■ bij het huis der kinderen aan den weg gelegen
i was. Toen de moeder om brood voor hare klee*
men vroeg, zagen dezen de kinderen met zulke
1 biddende gelaatstrekken aan, dat men wel radca
■ kon, hoe hongerig zij waren. Lotje en krisjb
unoesten bijkans weenen, toen zij de arme kin-
5 deren, en den zwakken ouden man, aanzagen.
I Zij decldon terdond onder de klecnen het brood
iUit, dnt zij voor de reis bij zich hadden geflo-
ten; en „ wacht flechts," riepen zij, ,, wij
,, willen het moeder zeggen , die zal u nog wel
5, meer geven," — en daarmede zochten zij ha-
re moeder op.
De moeder kwam bij de lieden, en noodigde
se, om op eene bank voor haar huis te gaan
nederzitten. Toen vroeg zij, waar de lieden van-
daan kwamen? en dc vrouw zeide, dat haar man
IL DEEL- C een
r