Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GOEDHEID, ENZ, SP
wanneer zij den buik flechts met droo^ brood
iniogten vullen,
: In dezen winter zat de Heer goedivian op zij-
||nen fl:ocl, in zijn warm flookvertrek, bij zijn
^huisgezin. Zoo even was hij van het avondmaal
opgedaan. „ Mijn God!" zeide hij bij zich zei-»
ven, „ het heeft u zoo wel gefmaakt, en gij
„ hebt brandfliof, en voedfel, en alles, volop.
,, Ach, wie weet, hoe velen er thands honger
5, lijden, en verkleumen!" Dit trok de brave man
zich zeer aan, en hij wenschte, meer arme lie-^
den te kunnen helpen , dan hij nog wel deed^
Toen overleide hij, hoe hij zulks zou kunnen
aanvangen. In den beginne fcheeri hij niet wel
nog meer armen te zullen kunnen onderlteunen,
dan hij tot dus ver reeds gedaan had; en evei.-
wel verlangde hij zeer, om het te doen. Toen
viel Ifet hem in, of hij niet meenig ding in zijn huis
affchalFen, en van hetgeen hij daaraan uitwon, de
armen zou kunnen helpen. „ Laat mij toch eens
5, zien," zeide hij, ,, water voor mij ovcrtallig
5, is. Daar zijn de vier paarden , die ik houd; de-
,, zen heb ik toch eigenlijk in het geheel niet nor*
„ dig. Wij allen zijn inuners wel ter been, cn kun-
,, nen gaan; en die dieren kosten thands vicr-
„ maal zoo veel, als anders. Goed, de paar-
,, den zullen weggedaan worden. Wij hebbeït
5, des middags drie of vier geregten op tafel j
wi>