Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SS W E JO D A D I G U E I D,
X.
Dp liter GoEDMAi^, of, vcrhvik dc armen
met uwen overvloed^
Het was een ftrenge harde winter, De fneeuw
kraakte en knarfte, als men daarop trad; De ven-
fters waren met dikke bloemen van ijs overtrok-
ken, die, gedurende een ganfchen dag, zelden
geheel wcgdooiden; en des avonds flqnkerden
de fterren aan den hemel veel helderer, dan an-
ders. De turf was zeer duur; cn, helaas! het
brood ook. Oude afgeleefde grijsaards, die naauw-
lijks meer voord konden, en tcedere kleene kin-p
deren, die naauwlyks den wegwisten te vinden,
gingen langs de deuren rond, en fmeekten om
den bijftand van goedhartige menfchenvrienden.
O hoe bibberden die ongelukkigen; en welken
honger hadden zij; en hoe flocgcn zij de oogen
neder, wanneer zij aan de deuren der rijken wer-
den afgewezen! Ach, alle armen zuchtten tot
God, dat hij hen toch fpoedig helpen mogt!
Velen waren des nachts op hunne armzalige bed-
den bijkans vervroren; en velen ftierven bijna
van honger. Zelfs konden vele ouders, die an^-
dors een goed beftaan hadden, hunne kinderen
naauwlijks langer het noodige voedfel geven; en
de arme kleenen moesten zeci' te vrede zijn,
waur