Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
gOEDHEID, E NZ. 25
VIII,
kornelia.
De kleene kornelia bezat een allerbeminlijkst
hart. — Eens had zij van een neef van haar eeni-
ge flukken goudgeld ten gefchenke gekregen.
,5 Wat zult gij nu met dat geld doen?" vroeg
( hare moeder haar. „ Moeder!" zeide het lieve
1 meisje, ,, ik heb bij mij zelve iets uitgedaclit.
. 5, Zie, gij geeft mij toeh alles, wat ik noodig
J „ beb. Wat zal ik mij dan voor dat geld koo-
; „ pen? En als ik het daar in mijne kas laat lig-
. 5, gen, heb ik er ook weinig vermaak van. Maar
: daar zijn de kinderen van onzen daglooner
i ,, gerrit, dat zijn een paar hupfche meisjes,
\ „ en haar arme vader kan haar geene fchoenen
j „ en koufen koopen, en hare jakjes en rokjes
zijn genoegzaam verfleten. Als gij mij het
5, veroorlooft, lieve Moeder! dan wil ik baar
3, zondagskleederen, en koufen en fchoenen,
j ,, koopen. Ik denk, dat zij dan wat blijde zul-
„ len wezen." - „ Dat denk ik ook," zeide
de moeder , en zij prees den inval Vïin hare
dogrer.a
De moeder van kornelia kocht met liaaj- alles
jn, wat er noodig was, en toen het geld niet
geheel toereikend was, vulde de moeder het out-
E 5 brc-