Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.Z weldadigheid,
De gasten kwamen, ten getale van dertig. On-
der andere geregten, die er opgezet werden, vas
ook eene overdekte fchotel. „ Mijne Heeren! "
zeide de koopman, „ in deze fchotel liggen der-
,, tig dukaten, zoo veel zouden de oesters ge-
,, kost hebben, waarop ik u onthalen wilde.
„ Opregtlyk gefproken, zoo fcheen het mij on-
5, verandwoordlijk, voor een enkel geregt zoo
„ veel geld uit te geven, waarmede men aan zoo
5, vele armen een vrolijken dag zou kunnen ver-
3, fchaffen — weest nu zoo goed, en neemt elk
3, een dukaat, en geeft hem aan een of ander
arm mensch, dien gij kent. Ik houd u allen
5, voor veel te goedhartig , om geen fmaak in
5, deze hoofdfchotel te vinden , en wij zullen
j, thans doch geen gebrek hebben."
De gasten waren meest allen goede men-
fchen. „ Braaf verzonnen ! lieffte vriend ! zeer
„ braaf!" riepen zij bijkans allen. „ ^Vij leg-
5, gen elk nog een dukaat er bij, wij kunnen
„ oesters eten, als dezelven beter koop zijn."
Hoe vele armen zullen zich niet verkwikt hebben
met het geld, dat die man aan oesters befpaar-
de, en dat de weldadige gasten er bij voegden!
yiiL