Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.Z WELDADIGHEID,
5, eens in aanmerking, " dus vervolgde hij,
,5 hoe het daar den gierigen man , mijnen na-
„ buur, GRONDRijs gaat. Geenmensch wil geerne
5, voor hem arbeiden. Hij is elk oogenblik ver»
55 legen, waar hij werklieden voor den oogst,
9, den hooibouw, of anderen arbeid, vinden zal.
55 Ik heb nooit gebrek aan werkvolk, en ik
,5 moet zeggen , de meesten arbeiden voor mij
5, zoo vlijtig en trouw , ;dat ik het niet beter
verlangen kan. Neen, ik help cn dien de
5, menfchen zoo veel ik kan! En al waren zij
5, nu ook niet dankbaar; men moet immers gee-
,5 ne bloote erkendtenis beoogen! - Wie weet
35 eindelijk , waar de lieden ons wederom vau
55 dienst kunnen wezen?"
De Heer vrijdag ondervond weinige dagen
daarna, hoe zeer hij gelijk had. In de ftraat,
waarin hij woonde, ontftond een zware brand.
De wind dreef dc vlam uit alle magt naar zijn
huis, en naar dat van zijnen nabuur. Toen kwa^
men er van alle kanten menfchen toevliegen, di^
hem al zijn goed hielpen redden, terwijl niemand
naar het huis van zijnen nabuur omkeek. Het
kleenftc aantal dier lieden bcftond uitmcnfchen,
die hij welgedaan had; maar de meestcn bemin-
den hem evenwel juist om dat hij zoo geern wel
deed; en daarom hielp een ieder hem gewillig
het zijne redden.
De