Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
1>
59
/i
O O E vmn^ Dt ENZ.
talen? — Gij hebS^aJjrfte^^^^Si
een driegulden van vader gekregenV — „ O!

2eide krans, „ ik laat mij wederom een tand
„ uittrekken; dan geeft vader mij wederom een
driegulden; en dan betaal ik u daarmede. Ik
„ begeer hem ook niet voor mij zelven." —
Karel merkte nagenoeg, wat frans voorhad;
■\rant hij kende deszelfs goedhartigheids
Hij gaf hem den driegulden , keek hem ach-
terna, cn merkte wel , dat hij den handwerksman
iets gaf, en hoe aangedaan deze heen ging.
Karkl verhaalde zijnen vader, wat er voorge-
vallen was. Hoe' verheugde zich deze^ dat hij
zoo voortreflijk een zoon had. flij liet hem iiï
het vervolg nooit gebrek aan geld hebben^ om
daarmede aan arme lieden wel te doen; en leer-
de hem flechts, om zijne Aveldadighcid m'ct fchran-
derheid en behoedzaamheid te paren; ten einde
geene Hechte en booze menfchen hem ligtlijk be-t
driegen mogten. *
Frans werd een zeer rijk koopman: maar hij
bleef even weldadig , als hij geweest was. Steeds
was liij cr op bedacht, om verarmde lieden, in
een behoorlijk vleibetoon, voard te helpen. Dit
deed hij met voorfchotten en goeden raad, hoe
zij hunne zaken aanvangen moesten. Hij liet
hen voor zich arbeiden, en betaalde hen daar-
voor rijklijker, dan men gewoon was; en gansch
II. DEEL. El el-