Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
i6
WELDADIGHEID,
handwerksman ging daar voorbij — ,clk ftak vat!
deszelfs gewaad was kaal en afgedragen, ja bij-
kans geheel verlieten; en de man zag cr, daar-
enboven, nog zeer bleek en zieklijk uit. Met
zekeren angst bad de handwerker den knaap out
eene kleene gift. Maar fuans had niets, om
hem te geven, en was daarover zeer verlegen.
De handwerksman dacht, dat frans hem voor
een mensch aanzag, die geen lust had, om te
arbeiden, en daarom bedelde. „ Ach , lieve
„jonge Heer!" zeide dc bedelaar, „Ach!
„ wanneer gij eens wist, hoe zwaar het mij
5, valt, dat ik iemand aanfpreken moet! Drie
j,, maanden heb ik ziek gelegen. — Toen heb
„ ik alles moeten verkoopen. Nu — — —
,, Nu —" van het geweldige fnikken kon de
man de weinige woorden naauwlijks uitbrengen:
„Nu moet ik bedelen!" In de oogen van
FRANS ftonden een paar tranen, welken hij niet
terug houden kon. „ \\'acht toch een oogen-
„ blik, arme man!" zeide hij, met eene beven-
de ftem; en hij vloog naar boven, om zijn broc-'
der op te zoeken. „ Lieve karel!" zeide hij,
„ leen mij een driegulden!" — ,, Wat," zei-
de karel, ,, een driegulden? Wat wilt gij dan
,5 daarmede?" — „Ei, dat zult gij wel eens
„ nader hooren , geef mij hem flechts. "

Maar waarvan zult gij mij hem wederom be-
„ ta-