Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
fl
goedheid, e nz. 15
Ik heb immers alles bij mijne ouders. „ Oude
„ vader!" zeide frans , „ ik wil u iets geven,
j, Daar — neem het toch aan!" en hiermede
i drukte hij den ouden man den driegulden in de
hand , en ging fchielijk naar binnen, eer de grijs-
aard hem danken kon.
De oude man ftond verbaasd, en was heel blij-
de — maar, wie weet, dacht hij, of de ouders
er wel mede te vrede zijn, dar hun zoon zoO-
veel geld weggeeft. Hij ging naar den vader ,
cn verhaalde hem, wat er voorgevallen was.
„ Behoud flechts den driegulden, eerlijke oude
„ man !" fprak de vader. „ Ik had hem aan mij-
„ nen zoon gefchonken, en deze kon hem niet
beter befteden. Voor uwe eerlijkheid Ichenk
,, ik u nog een anderen daarbij. "— „ Acli God!"
zeide de oude man, vol aandoening, „ zoo vetl
„ gelds heb ik federt langen tijd niet bijeen ge-
„ had;" en met veel dankzegging vertrok hij.
De vader van frans liet niet blijken, dat hij
deszelfs weldadigheid vernomen had : maar hij
bemerkte, dat frans, den ganfchen dag door^
ongemeen opgeruimd was, en dat zijne oogen
van vreugde over zijn goed werk flonkerden.
Frans fprak intusfchen ook geen enkel woord
i daarvan.
Den anderen dag ftond frans wederom aan
ie deur. Een arm, en zeer behoeftig gekleed,
hand-,