Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.Z WELDADIGHEID,
kind achter na. Maar hoe' verbaasd flond hij ,
toen hij hem naar even dezelfde arme vrouw loo-
pen, en haar den gulden in den hand drukken
zag. Hij riep den knaap andermaal; maar de-
zelve luisterde daarnaar niet, en liep zoo fnel
henen, als of hij iets kwaads gedaan had.
Wat zegt gij van den knnap? Zou hij zich
zelven geen meer vermaak hebben aangedaan,
wanneer hij zijn geld aan fnoeperijen had he-
fteed? — of liever — behaagt hij u niet beter,
dan die voorname lieden, die zoo hardvochtig
wai-en?
I V,
f rans , of het goedhartige kind.
Frans was de zoon van zeef ri,ike ouders. Een-
maal had de arme knaap zeer hevige tandpijn; en
hij was heel bang, om zich de tand te laten uit-
trekken: maar hij liet zich evenwel door zijnen
vader daartoe bepraten; en de vader gaf hem,
ter belooning, een nieuwen driegulden; waarme-
de de knaap zeer veel op had, ohi dat hij zoo
blank en glansrijk was. Toen kwam er eens een
arm man uit de buurt aan huis, wien frans
wel kende. Ei, dacht hi}, de arme oude man
kan den driegulden vast beter gebruiken, dan ik.
Ik