Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
WAAR, OF ONWAAR? 5
de (lad xijner woning een huis te huren ; maar
hij wist zich te redden, en kocht een huis.
26. Iemand wcnschte eens te weten , hoe de
zon het toch maakte, daar zij telkens aan het-
zelfde oord des hemels opkwam , maar evenwel
aan het tegenoverltaande oord onderging. Een
ander verklaarde hem zulks. „ Des nachts,"
zeide hij, „ loopt de zon wederom terug, want
dan ziet niemand haar, om dat het alsdan don*
„ ker is."
27. Zeker iemand was zoo dik, dat hij zijne
voeten niet langer anders , dan in den fpiegel,
zierr kon. Geene zes nienfchen konden dien man
van zijne plaats brengen ; en hij was nogthands
zoo vlug ter been, dat hij tegen het fnelfte paard,
om ftrijd, loopen kon,
a8. Men zag, op zekere kermis, eens een
raensch , die een ander mensch , met deszelfs
kleedercn en fchoenen, doorüokte, en hem, na
verloop van eer^ uuv, wederom , onverhoeds,
uit zijn zak, voor den dag haalde.
29. Iemand wtis eens zeer lang ziek geweest;
cn de bekwaamfte Artfen wisten hem niet te
helpen. Toen kwam er een mensch bij hem,
die murmelde iets onverftaanbaars, en de kranke
werd eensklaps wederom gezond,
30. Zeker mcnsch had een gevleugeld paard,
ceu viervoetigen adelaar , en een walvisch met
, A 5 vier-