Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ö Ó E D H E I D E X?:* I3
met ziine nevens hem ftaande zuster overleide, of
hij haar niet iets geven zou. De zuster fcheen
hem zulks af te raden ^ zoo als men uit het fchud-
den van haar hoofd, en andere bewegingen,
mogt opmaken. — Intusfchen naderde de vrouw*
Plotsling haalde de knaap een: papiertje uit zijn
zak, maakte het open', ging naar de vrouw toe,
en drukte iiaar gezwind en fchaamrood het geld
in de hand.
Een vreemde had gezien, wat hij deed. Hij
riep hem tot zich. De kleene wendde zijn gezigt,
dat nog fchaamrood was, van hem af. ,, Waarom
„ ziet gij mij niet regt aan? lieve zoon!" zeide
de vreemde. „ Ik fchaam mij zoo, " andwoord-
de de knaap. ,, Gij fchaamt u? gij hebt immers
„ eene zeer goede daad gedaan! wat gaaft gij
„ toch aan de arme vrouw?" — ,, Een fchel-
„' ling," andwoordde de knaap, nog verlegener
dan voorheen, en met eene hoog roode kleur op
zijn aangezigt, ,, maar ik had niet meer." —
„Edel kind!" fprak de vreemde, ontroerde
„ Gij zult uwen fchelling weder hebben I" Hij
tastte in zijn zak, en gaf den knaap een gulden,
welken deze, eerst na veel noodigen en dïingen,
aannam. Met dc grootflc verwarring dankte hij
daarvoor, na dat hij hem eindelijk aangenomen
had, en toen liep hij fpoedig heen. Met vreug-
de cn bewondering 3 zag de vreemde het . goede
kind