Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, enz. lï
pen grof lijnwaad, waar mede zij zich evenmin
tegen de ondraaglijife hitte der zon, die aldaar
plaats grijpt, befchutten kunnen als tegen de
koelte van den nacht. In weerwil van den zwa-
ren arbeid, dien zij te verrigten hebben, ont-
vangen zij het allerellendigfte voedfel; en dikwijls
moeten zij, boven hun gewoon werk, zich zel-
ven nog onderhoud verfchafFen, en den tijd daar-
toe, van hunnen korten flaap- en etenstijd, af-
breken. Men gunt hen daartoe ook wel een deel
van den zondag. Elke kleene misflag wordt met
harde zweepflagen geftraft; en door even dit zelf-
de middel wil men ze nog tot den arbeid aan-
drijven, wanneer zij daar door reeds geheel zijn
afgemat!
Geen wonder, dat velen dezer ongelukkigen,
iiit verlangen naar hun vaderland, en uit vertwij-
feling over hunnen bejammerenswaardigen toe-
ftand, tot diepe zwaarmoedigheid vervallen, en
in eene ftomme treurigheid daar henen gaan. Dan
benemen zij zich meenigmalen het leven; zij ver-
hangen zich, of eten aarde, asch, kalk, en wat
dies meer is, om flechts van hun geplaagd le-
ven bevrijd te worden.
Denkt eens, kinderen! hoe vele menfchen er.
ongelukkig moeten wezen, ten einde wij onzen
fuiker en onze koffij een weinig beter koop mo-
gen kunnen verkrijgen!
III.