Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
COEDHEIt), ENZ. 7
de fchepen liggen, welker volk reeds op hunne
aankomst wacht, en hen ftraks koopt. Op de
fchepen worden zij, in de hokken, zoo digt op
een gepakt, dat zij zich naauwlijks verroeren
kunnen — de een moet dikwijls op den ande»
ren liggen, en nogthands moeten zij op die wij-
ze eten , en flapeij. Bijkans verdikken zij in
vuil en onreinheid; en bij het ellendig eten, dat
men hen fchaft, is het hen naauwlijks mooglijk,
het leven te houden. Het goedkoopfte dier
wordt beter behandeld, dan die menfchen. Eer
zij de fchepen bereiken, fterven er reeds velen
van droefheid en kommer, en velen van honger
en vermoeidheid, ja eenigen geven den geest
onder de wreede flagen van huirne geleiders,
die hen, om de kleenfte misftappen, onbarmhar-
tig beuken, Zoo haast zij nu aan de fchepen
komen, worden zij 'door de kooplieden bezig-
tigd, en over het geheele lijf bevoeld en betast,
De ongelukkigen, die te ziek of te ^wak zijn,
om door iemand gekocht te worden, ontvangen
ontzaglijk veel flagen van hunne meesters, ja
dikwijls wordt hen zelfs het hoofd afgedagen.
Onder de hqkken, waarin die arme fchepfcls
op de fchepen opgeiloten worden , zijn afzon-
derlijke vertrekken voor de wijven, en voor de
kinderen. De mannen worden fteeds twee aan
twee, met kluisters aaa handen en voeten, za-
A 4 men-
É