Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.Z WELDADIGHEID,
en huimen kinderen fomwijlen nogthands den
buik niet vol konden geven — van arme kin-
deren, die geen vader en moeder meer hadden,
en voor wie dan niemand zorgde, om hen van
onderhoud en onderwijs te voorzien. Hij zeide
hen, hoe vele blinde, ftomme, lamme, en kreu-
pele menfchen men in de wereld vindt, die niet
arbeiden kunnen, en enkel van de weldaden van
anderen moeten leven. Toen verwonderden zich
de kinderen, dat er zoo vele ellendige en onge-
lukkige menfchen waren, en beklaagden dezel-
ven grootlijks. -— ,, Dat is loflijk," zeide de
vader, „ dat gij medelijden met die ongelukki-
,, gen hebt. Al, wie onmeedogend is, helpt dé
„ ongelukkigen niet geerne." Bij deze gelegen-
heid verhaalde hij hen het volgende,
I I.
De Neger - (laven.
Ongelukkiger menfchen leven er naauwlijks op
aarde, dan die beklagenswaardige Zwarten. Meti
geweld, of met list, worden zij van hunne vrien-
den en magen, van vader en moeder, wegge-
rukt , en als vee aan kooplieden verhandeld, die
hen alsdan dikwijls, meer dan honderd uren
gaans ver, voorddrijven, tot aaa de zee, waat
de