Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
COEDHEIt), ENZ. 5
,, bed gegïian! Ik heb, zoo lang ik kon, braaf
5, gearbeid, en ben, van den morgen tot den
,5 avond, ijverig in mijn werk geweest, en nu
,, moet ik, in mijnen hoogen ouderdom, nog
5, zulk een gebrek lijden! " — De' oude man
weende, terwijl hij dat zeide. De Heer valk
difuwde hem iets in de hand, cn ging bedrukt,
met zijne kinderen, van hem af.
,, Vader!" zeiden de kinderen, toen zij te
huis kwamen, „ de armoede van die lieden heeft
„ ons zeer leed gedaan. Zijn cr nu nog meer
,, zulke arme menfchen? " — „ Ach^ men vindt
„ overal zeer vele arme cn ongelukkige men^
,, fchen!'''' zeide de vader; en hij verhaalde hen
nu nog meenig ding van de ellende, waarin
zoo vele menfchen, hun ganfche leven lang,
verkeerden — van oude grijsaards, gelijk als zij
er zoo even een gezien hadden, die, hun ge-
heele leven door, vlijtig cn arbeidzaam geweest
waren. Nu konden zij, op hunnen ouden dag,
niets meer verdienen, en hadden naauwliiks zoo
veel, dat zij hunnen honger (lillen èn zich ver-
Avarmen .konden. — Hij verhaalde hen van ar-
me weduwen, die, den ganfchen dag, aan het
fninnjwicl zaten, en evenwel des avonds naauw-
lijks een fcliellin'g verdiend hadden - van arme
■ huisvaders, d ie het zich, van den vroegen mor-
gen tot laat in den nacht, zuur lieten worden,
A 2