Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.Z WELDADIGHEID,
óok~beddegoed en kleederen aanbragt. Hij ging'
naar eene buurvrouw, en bedong, dat deze het
2ieke mensch oppasfen zou; en toen hij voord-
ging, beloofde hij verder te zullen zorgen. Dui^
zendmalen bedankte hem de zieke. „ Gij zijt on-
i, ze redder!" riep zij, „ onze behouder! zon-
5, der u zou ik met mijne arme kinderen omge-
„ komen zijn!"
De Heer valk bragt zijne kinderen nog bi}
eenige andere ongelukkigen. Zij kwamen bij'een
ouden grijsaard. Hij zat op eene harde bank,
en knaagde, met een treurig gelaat, aan eene
harde broodkorst, welke hij niet meer bijten kon;
en het kleene vertrekje was even koud, als bi]
vrouw HARMSE. Ecnc vingerdikke korst van
zat op de venfterglazen. „ Arme man!" fprak
de Heer valk , „ Hebt gij dan geene naastbe-
5, ftaanden meer?" — „ Ik heb een zoon," and-
woordde de Grijsaard, „ en eene dogter. Waar
„ mijn zoon is, weet ik niet. Ach God! Mis-
,5 fchien is hij reeds voor lang dood! En mijne
5, Dogter, die kan mij geene hulp toebrengen.
5, Zij is zelve zoo arni, en heeft zes kinderen
g, te onderhouden." - „ Maar goede oude
„ man!" zeide de Heer valk, „ kunt gij dan
„ die harde korst eten ? " — ,, Ach, lieve Heer! "
andwoordde de grijsaard, „ ik heb immers niets
anders! Ik ben reeds dikwijls zonder eten naar
55 bed