Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
238 verklaritsró van woorden.
„ men in velerlei Verwarringen geraken." Voot-
beeldshalve had hij het woord hart gekoz;en, en
vroeg hij karel: „ wat verftaat gij door hart,
„ wanneer gij zegt, dat uw hart klopt, of wan-
„ neer anderen zeggen, dat hun hart zoo beklemd
„ is?" Karel ried, dar het iets in zijn ligchaam
aanduidde , een deel des ingewands , waardoor
het bloed in omloop gebragt werd.
Maar men zegt ook dikwijls van eert mensch J
,, Hij heeft veel hart." Wanneer hij geene ge-
Varen ontziet-; dan beteekent het moed. Verder
zegt men: „ Men kan iemand niet in het harf
„ zien. Men kan niet weten, hoe hij gezind:
„ is, ën hoe hij het meent. " Of: „ Hij meent;
,, het in het hart toch zoo niet, als hij fpreekt,.
,, Hij gcliet zich wel vrolijk te zijn , maar in
„ zijn hart deed het hem toch leed." Dan be-
teekent het dc verborgene gezindheden en ge-
waarwordingen , die iemand niet zoo ligt wil
laten bekend worden. Verder zegt men: „ Dat
mensch heeft een goed hart, en dat eert
„ kwaad. Hij heeft een opregt hart jegens mij.'
Dan begrijpt men voomaanilijk daaronder de wel-
willendheid , v^elkc iemand jegens anderen be-
toont, en eene gevoelige deelneming in het ge-
•luk <jf ongeluk van anderen. Wanneer iemané
gansch onverfchillig blijft jegens het geluk
iongeluk zijner evenmenfchen , dan zegt men ;
„ 'Het is een mensch zonder hart. Hij heef
» geei