Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
534 verklaring van woopcden^
fchopl ftil zitte; dif regt hpeft hij. De ouders
mogen vorderen, dat het kind hunne wenken
opvolge; zij hebben het regt, om gehoorzaam-
heid te verlangen. De ouders mogen hun kind
ftrali'en, ajs het ongehoorzaam is. Zij hebben
het regt daartoe. — Wat men niet mag doen, of
vorderen, is onregt. Een kind mag het fpeelgoed
van deszelfs broeders en zusters nipt wegfchen-
ken. Het mag niet verlangen, dat andere kinderen
zich naar deszelfs eigenzinnigheid fchikken zullen.
Naardien de menfchen meermalen daarover ftrij-
den, wat regt of onre'gt zij, en naardien een ie-
der dan gelijk hebben wil, zoo moeten zij als-
dan door een ander laten beflisfen, wie gelijk of
ongelijk heeft; en zoodanig iemand heet dan een
Regter. Wanneer twee kinderen eeu bal willen
hebben, dewijl een ieder beweert, dat het zijn
bal is, en de ouders of meesters dan daarover
beflisfen, zoo zijn de ouders of meesters Regcers.
Pligt. - Al, wat ik doen moet, of tot welks
volbrenging ik verbonden ben, dat is pligt. Een
kind moet zijne ouderen gehoorzamen, het .moet
welgemanierd, vlijtig en gedienstig zijn, *^dat is
deszelfs pligt Dc ouderen moeten er op letten, dat
hunne kinderen deugdzaam worden, dat is h un pligt.
Als iemand , zich bevlijtigt, pm zijwe pligten
getrouwlijk te vervullen, dan handelt hï] zedelijk
goed, en al, wie het tegendeel doet, handelt
zedelijk kwalijk. Ge-