Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ftS^i VERKLARING VAN WOORDEN*
Karel. Neen!
Vader . AVaarom niet ?
Karel, Ik zou mij daarin niet kunnen zien.
Vader. Wat zou het dan wezen?
Karel. Een fiuk glas.
Vader. Regt zoo! Het zou nog fpiegelglas
wezen; maar geen fpiegel. Het zou de vori-
ge natuur niet meer hebben. — Als deze kas
eens geheel uit een geflagen ware , en al de
planken , waaruit dezelve gemaakt is , door el-
kanderen lagen, en iemand u eens vroeg; ,, wat
is dat?" wat zoudt gij zeggen?
Karel. Ik zou zeggen: „ Het is eene kas
„ gew;:est. "
Vader. Zoudt gij niet zeggen: ,, Het^is eene
kas?"
Karel. Neen, dat zou het immers niet wezen.
Vader. Maar als er eens eene lade uitgeno-
men was, of een plank, zou het dan nog eene
kas wezen?
Karel. Ja, vader! Dewijl die eene lade of
plank niet zoo noodwendig tot de kas behoort.
Nu zeide mijn Heer frnst nog, dat het woord
y^ezen dikwijls, maar niet altijd, even veel beduid-
de , als het woord natuur, en wezenlijk zoo veel zij,
^Is het geen noodwendig tot eene zaak behoort.
Vrij. -— ,, De mensch kan vrij handeleft,"
zeide mijn Heer ernst eens, bij zekere gelegen-
heid.