Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring v^if woorden- ^31
teekenis had. Men verflond daar-onder meerma-
len al, wat in de wereld is, en wat men met
de zinnen waarnemjen kan, de zon, de maan,
de fterren , de aarde, en al, wat daartoe be-
hoort. Meermalen begreep men alleen de aarde
daaronder, zeer dikwijls bezigde men dat woord
Lot aanduiding van al, wat noodwendig tot een
iing behoort en vereischt wordt, om het juist
zoodanig een ding te doen zijn, als het is. De-
ze laatfte beteekenis helderde zijn vader voot
liem op. „ Gij weet, zeide hij,' „ aarde is los,
,, valt ligt uit een, en vloeit in het water weg.
„ Als nu een klomp aarde zoo vast en hard wierd,
als een fteen, zou het dan nog aarde zijn? "
Karï:l, Neen, dan was het een fteen.
Vader. Zou het derhalve zijne natuur nog
'hebben, of zou dezelve verloren wezen?
Karel. Zij zou verloren wezen , om dat aar-
de los zijl), cn van eeu vallen moet.
Vader. Kijk , hier hangt een fpiegel. Waarin
beftaat de natuur des fpiegcls? Waartoe bezigt
men een fpiegel?
Karel. Om zich daarin tc bekijken.
Vader. Van achteren is de fpiegel met ze-
ker bekleedfel gedekt; en juist daarvan daan
komt het, dat men zich in denzelven bekijken
kan. Wanneer ik er nu dat bekleedfel affchaaf-
de, zoudt gij u niet meer daarin kunnen bekij-
ken. Zou h^t dan nog een fpiegel wezen?
P 4 Ka-