Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ös4 vehklarlng vaif woorden.
verkoelde, zoudt gij dan nog meer kennis van
den amandelboom hebben?
Karjx. Wel zieer zeker! want dan wist ik
immers ook de eigeafchappen zijner vruchten.
Vader. Maar als ik u voords ook leerde,
hoe men dien boom in een tuin aankweeken,
welke aarde , of weiken grond, een kleiachti-
gen, of zandigen, en hoe veel of weinig zon,
hij hebben moest, enz., wat wist gij dan ?
Karel. Dan wist ik nog meer, had ik nog
al meer kennis.
Vader.. Zeg my dan nu toch, waarin die ken-
nis beftaat, wanneer gij u de dingen niet enkel
zoo mw eenmaal voorftelt?
Hier bedacht karel zich lang.
Vader. Weet gij dan nu den amandelboom i
wel van aile anderen te onderfcheiden?
Karel. Ja, nu weet ik, dat mijne kennis daar-
in beftaat, dat ik den amandelboom onderfehei-
dan kan.
Vadeh. Maar waarvan daan hebt gij die ken
Bïs? Heht gij de geaardheid en eigenfchappen
vqn den boom moeten leeren opmerken?
Karï;l. Wel zeker.
Vader, Juist onj dat gij die dingen wist, moest
gli immers ook weten, in welke opzigten hij met
vele andere boomen, die u bekend zijn, over.
een<