Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j verklaring van woorden. 209
Karel. Door de verbeelding.
1 Vader. Let hier wel op; men noemt zijne
^^verbeelding van eene zaak fomwijlen kennis van
haar. — Maar de perfikboom gelijkt magtig veel
naar den, amandelboom. Zoudt gij beiden dan
terftond van eikanderen kunnen onderfcheiden,
als gij den amandelboom flechts eenmaal zoo
oppervlakkig gezien hadt?
Karel. Dat durf ik niet zeggen.
Vader. Maar als gij nu den amandelboom
zeer dikwijls gezien hadt, en gij hadt deszelfs
hout, kleur , bloefem, bladeren, takken, vruch-
ten , en de grootte en aard van deszelfs leest
naauwkeurig befchouwd, en er op gelet, waarin
hij met den perfikboom overeenkomt, en waarin
hij van' dien boom verfchilt, zoudt gij hem dan ,
zonder misfen, van dien boom kunnen onder-
fcheiden ? '
■ Karel. Ja, dan dunkt mij zou ik dat kun-
nen doen.
Vader. Nu, dan zoudt gij ook kennis van
iden amandelboom hebben. Maar als ik u mt.
lOük de vruchten van dien boom, de amandelen,
e proeven gaf; als ik u uit een paar van de-
'zelven eens een drank bereidde, wanneer gij,
in eene krankheid , van inwendige hitte gloei-
ijlilct, en als gij dan gevoeldet, hoe die drank u
- O 3 ver-