Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
^amenvoeqing'en* 5
binden — fterven — aantrekken, of aaakleeden
verfpelen — ontzeggen, of afflaan — bedroe-
ven — tfeitren —' geven — befchuldigeu — Vin-«
den — ftralFen — blijven?
5. Itan men intusfchen ook wel het tegendeel
opgeven van graauw — groen — geel — fti'oo —»
zwijn — tand — ketting — wagen — kfttol —
bloem ?
ll. Zamenioegtngmj.
Verfchelden Woorden düiden de dingen, of
Voorwerpen, zeiven aan; dit zijn de hoofd\voo,r-i
den, bij voorbeeld, mensch^ lucht^ dier, c\\z.—
maar anderen ftrekkcn flechts ter aanduiding vac^
de hoedanigheden en eigenfchappen der dingen^
en dezen kan men bijwoorden noemen, bij voor-
beeld, Aq. fchrandere, oïAt eenvoudige^ mensch,
de heldere^ of de bevolkte, lucht, of,
het mlde, dier. Als men vcrlhndig redeneren ea
fpreken wil, moet men zoo fp^eken, dat dez?-
beide foorten van woorden bij elkanderCn voegen ,
en de eene de andere niet Wederfpreke.
I. Z4e nu toe, of de volgeud;Q z^uenvoegingeii
Van dien aard zijn, dat de woorden bij elkand«^
ren pasfen, en wanneer" zij clkanderen mogten
tegenfpreken, zoek dan. Voor elk hoofdwoord,
een ander, dat beter daar bij Voegt«
litgü bemcl - de liOQge aarde —1 4e witttf
h i maof--