Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j verklaring van woorden. 209
een ander, en zoo tot in het oneindige. Het
dikke gras verfchaft, bij voorbeeld, aan de koe
beter voeder. De koe geeft deswege meer en
beter melk. Het kalf neemt daarvan beter toe.
De flager, die het koopt, vindt daaraan beter
vleesch, enz.
,, Weet gij nu ook, karel!" vroeg z!jn va-
der al verder, „ wat eerder en wat later komt,
,, de oorzaak, of het uitwerkfel?" Karel and-
woordde: ,, De oorzaak komt eerder." — „Als
,, nu een ding vroeger beftaat, dan het andere,
„ is dan het vroegere altijd oorzaak van het an-
„ dere, dat volgt?"- „ Hieraan was geen twij-
„ fel," meende karel, ,, Wij willen eens
,, zien," fprak zijn vader; „ zoo even floeg de
„ klok, en terftond daarop t^raken de metfelaars,
„ daarboven op het dak , den fchoorfteen af.
,, Derhalve was vast het flaan der klok de ooi*-
„ zaak daarvan, dat de fchoorfteen afgebroken
„ werd?" Toen zag karel regt in, dat twee
dingen op eikanderen konden volgen, zonder dat
het eene de oorzaak van het andere was, en dat
men zich daarbij wel in acht nemen mpest.
Karels Vader maakte hem nu nog eene andere
■beteekenis van het woord oorzaak bekend, ,,Voor-
„ heen," zeide hij, „ beteekende dat woord zoo
veel, als dat gene, waardoor iets gefchiedt,
^^ yoordgebragt, gedaan , of Ipewerkt wordt;
„ maar.