Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
St TE G EN OVER S TE LL IN GEK.
dig — verftandig — fpaarzaani — vlijtig — vraat-
achtig — arbeidzaam — gehoorzaam — regtvaar-
dig —billijk — gezeglijk — vroom - onfchuldig —
waar — waarheidlievend ~ medelijdend - zacht-
moedig — getrouw — beleefd — bevallig — gerefol-
veerd — dienstvaardig — verzoenlijk — langzaam —
^raag — morfig — boos — weeklijk en vercee-
derd — ftandvastig giftig-
3. Verder, wat is het tegendeel van ouder-
dom — iVi'kte — flïup — warmte — vtacht —
winter ^ droogte — itad — paleis — vuur —
aanvang — voordeed — mi% — Avi.idte — drep^
te — liefde — fchoooTxeid — toegenegenheid —
' hoogmoed — iKildheid — vijandfchap — vrij-
heid — bedrog — luiheid — boen — twistgie-
ïigh^eid -r logt^u — waaak; — arde — treurig-
heid — vertrouwen — deugd tt- moed over-
Iieid — roem?
4. Nog al mee^r, wat fïaat et over tegen fla-
pen — gaan en loopen ^ zich bewegen — ver-
ftommen — doof zijn — hongeren — vasten —
nat zijn — vast houden — gevangen: zijn - zwij-
gei; — zich herinneren — arbckleji - bevoor-
deelcn — komen — verachten — haten - ver-r
zamelea — vtarfpilleiï — itorQij gelukken —
gunnen — bereiken — razen en tieren — bUV
ycu —: twij%lcix — verlangen of begeren — ho-
pen — — toekocreu — vi^rfchaflcn —
bin-