Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vërKlarinö Van Woorden, ipt
den bal beel ver te flaan, hem te vangen, en
55 daarbij heen en Weer te loopen; en evenwel
zegt gij, als gij moedê daarvan zijt, niet, dat
5, gij zoo veel gearbeid hebt." — „ O!" zei-
de KAREL, 5, dat doe ik ook flechts vermaaks-
„ halve." - „ Of om ii te verlustigen," voeg-
de zijn vader daarbij. „ Zie, daar zit het juist,
5, als men iets doet, enkel om zich te verlusti-*
5, gen, al moet men zijne Vermogens daarbij een
„ weinig infpannen , is dat wel arbeid " —
55 Neen; dat is fpel. Ach, nu weet ik ook,
5, wat arbeid js ; als men iets doet , om iets
„ nuttigs te bewerkftelhgen.'" — „ Ja, zoo om-»
5, trent," zeide zijn vader; „ wanneer gij een
„ eiTiftig oogmerk hebt; wanneer gij iets gewig-
,5 tigs daardoor doen of leeren wilt, en....?"
Karel. En het valt mij niet heel ligt.
Vader- Regt zoo, karel! want als het heel
ligt valt, dan noemt men het doorgaands flechts
bezigheid^ al is het ook eene zeer ernllige zaak.
'Nijd. - De kleene kristiaan was als eert
zeer nijdige knaap bekend. Hij mogt het niet
geern hooren, als er van een ander gezegd werd,
dat dezelve een beter kleed, een fchooner boek,
had, dan hy. Al, wat een ander verblijdde,
verdroot hem. „ Gij hebt eene haatlijke geaard-
,, heid ," zeide zijn leermeester; „ het ftrekt u
?? tot