Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j VERKLARING VAN WOORDEN. 209
,, weten. Zeg gij mij het liever, " „ Zijt gij
5, dan aan de oude baker, die u opgepast, ge-
dragen, en meenigen nacht, wanneer gij on-
„ rustig of zieklijk waart, u heeft moeten voor-
5, zingen, en om uwen wil waken, geene liefde
5, en dank fchuldig? wanneer gij haar, evenwel,
„ plaagdct, zou dat liefde en dank, of zou het
„ het tegendeel wezen? Zoudt gij haar intus-
fchen niet beleedigen, wanneer gij haar pla-
„ gen wildet? zou dit voor haar niet grievend
5, zijn? zoudt gij derhalve niet juist het tegen-
„ deel doen, van het gene gij haar verfchuldigd
5, waart?" — ,, Nu weet ik het, vader! wan-
neer ik het tegendeel doe, van het gene ik
„ aan iemand moet doen 5 dan beleedig ik hem !
„ Regt zoo," zeide mijn Heer j^rnst, „ wan-
„ neer, naamlijk, het gene gij aan een ander
„ betoonen moest, hem lief en aangenaam zou
5, zijn geweest, bij voorbeeld, wanneer gij ie-
5, mand verachtlijk bejegendet, wien gij achten
5, moest; wanneer gij iemand leed aandeedt,
„ wien gij dank cn liefde verfchuldigd waart;
5, iemand voor het hoofd ffict, jegens wien gij
beleefd moest zijn, enz,"
Verflrootdheid van geest, - Een Toonccl-
fpeler wilde eijns eeji voornaam Heer bezoeken ,
^n had zich zeker flag van voertuig met twca
xa-