Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j VERKLARING VAN WOORDEN. 209
zijn vader hem een kleenen arbeid in den tuin
aanbeval, of wanneer zijne moeder hem eens een
kwartiertje langer, dan gemeenlijk, naar het eten
wachten liet, en de kost dan eens niet juist naar
zijnen fmaak was. Elk noemde den kleenen fre-,
derik een meklijk mannetjcm
Verdraagzaam. - Maar verdraagzaam was
frederik, daar en tegen, in eene ruime maat.
Het bleef tusfchen hem, en al zijne fchoolmak-
kers en fpeelgenoten, fteeds in orde. Men hoor-
de nooit, dat hij eens, met dezen of genen, aan
het twisten en kijven was geraakt. In het fpe-
len, en bij elke andere gelegenheid, gaf hij fteeds
toe, als het flechts eenigzins gefchieden kon, en
ftond hij er nooit hardnekkig op, om zijnen wil
te hebben. Al ftiet hem ook meenige kleenig-
heid, hij nam ze echter zoo hoog niet op, werd
daardoor niet beleedigd, cn hield zich, als of
het niet gebeurd ware. „ Frederik," zeide
een iegelijk, „ is een zeer verdraagzaam kind.
5, Hij.verftaat de kunst, om met elk te regt te
5, geraken, en vat niet aanftonds vijandfchap je-
,, gens anderen op, wanneer men hem eens iets
55 onaangenaams aandoet,"

Schaamte. - „ Maar waarom fchaamdet gij
u? malle jongen! " zeide mijn Heer ernst tot
M 5 ka-