Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ verklaring van woorden. 188
doen gehad?" vroeg mijn Heer ernst op ze-
keren dag. „ Hij betoont zich immers zoo koel,
5, jegens u." — 59 Dat verfe ik niet," and-^
woordde karel, ,, kodl wat is dat toch?" —
„ Wel, is adolf nog zoo vriendlijk jegens u.,,
5, als anders? Bewijst hij u nog evenveel gene-
„ genheid en welwillendheid, en komt hij nog,
5, zoo dikwijls bij u?" — „ Is dat dan koel?
5, liefCle vaderl" — ,, O ja," zeide zijn vader,,
,, Als men jegens anderen niet veel welwillend-
„ heid en genegenheid betoont, dan is men.
„ koeU"
WeekUjk. - De kleene frederik was een
zeer weeklijkc jongen. Niets was hem gemaklijk
en zacht genoeg. Als zijn rok hem flechts een
weinig drukte, dan was hij daarover reeds heel
onrustig en verdrietig. Lag zijn hoofdkusfeu
eens niet regt in het bed, dan klaagde hij, dat
hij niet flapen kon. Had hij eens den zachtflen
ftoel in dc kamer niet kunnen krijgen, dan was
liij geheel van zijn ftuk. Al, wat tot koestering
van zijn ligchaam ftrekte, had gij geern. Wan-
neer hij, daar en tegen, iets bezwaarlijks en
onaangenaams doen en verdragen moest, dan
kromde hij zich zeer. Bi,i voorbeeld, wanneer
bij eens een uurtje door de koude loopen moest,
cn ^sijnen pclsrok.juist niet aan had, of wanneer
zijn