Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j VERKLARING VAN WOORDEN. 209
„ Een knaap was nijdig op een zi,iner fchool-
„ makkers , èn liaattc iiem zelfs, om dat die
„ fchoolmakker, uit hoofde van zijne goede
,, geaardheid, overal meer bemind en hem voor-
„ getrokken werd. Maar hij liet zijnen nijd en
,, haat niet blijken. Hij hield zich jegens zij-
„ nen fchoolmakker altijd vriendlijk en tocge-
„ negen. Hij hield zkh derhalve anders, dan
„ hij was. Let nu daarop, hoe de geneigdhe-
,, den van dezen knaap jegens zijnen medeleer-
5, ling werklijk waren, en welke geneigdheden
5, hij, in zijn gedrag jegens denzelven, betoon-
„ de. »
„ Deze zelfde knaap had een anderen mede-
„ leerling, met welken zijne ouders hem ver-;
5, boden hadden omtegaan. Hij ging evenwel
,, heimlijk bij denzelven, zoo dikwijls hij flechts
,, dacht, dat zijne ouders het niet ontwaar zou-
5, den worden. Intusfchen hield hij zich open-
lijk, en als hij dacht, dat zijne ouders er op
„ letteden, als of hij met dien knaap niets meer
5, te doen had. Hij fprak niet met hem , en
„ zag hem naauwlijks aan. Hierin veinsde dei
gezegde knaap derhalve wederom."
,, Wat is nu toch geveinsdheid?"
„ Lieden, die zich, zoo in woorden, als in
„ gedragingen, fteeds vertoonen, gelijk als zij
„ werklijk jjezind zijn, noemt men opregt. Maar
5, waa-