Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j verklaring van woorden. 209
^ bewonderde ziine geftalte. Kon iemand ilechts
een weinig op iiet Iclavier fpelen, dan be-
, wonderde hij deszelfs vaardigheid en bekwaam-
heid in die kunst. Steeds bevlijtigde hij zich ,
om iemand iets te zeggen, dat dezelve geern
hoorde. Nu noemde al de wereld hem ook
een vlei]er, en te regt, want, het geen hij
zocht, was, dat een ieder hem geern bij zich
had."
,, Wederom heb ik iemand gekend, die alleS
prees en bewonderde, wat hij aan anderen
zag. Die een ftraatdeuntje op de viool zagen
kon, was bij hem een virtuoos. Die niet ge-
heel dom en onwetend was, dien roemde hij
als een ongemeen fchrander en fcherpziend
mensch. Al, wie niet geheel boos en on-
deugend was, van dien zeide hij, dat dezelve
een voortreflijk mensch was. Maar die man
meende het wezenlijk juist zoo, als hij fprak.
Hij zag alles voor beter aan, dan het was.
De menfchen noemden hem geen vleijer, maar
een zwak mensch. Wat is nu vleijerij?"
Geveinsdheid, opregt, valsch. - „ Een vlei-»
jer" zeide mijn Heer ernst, „ is fteeds vol
geveinsdheid.'''' Dit verftonden zijne kinderen
et geheel, en hij verklaarde het daarom voor
in, door raiddel van het volgende verhaal.
Ma „ Een