Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
178 verklaring van woorden»
bewonderde hij. Zijne gekfte bedrijven noenjfï
5, de hij fclirander en wijs, en het onregt, we
„ hij gedaan had, noemde hij regt. Onophoud
5, lijk hield hij zich, als of hij zijnen Heer hart
5, lijk lief had, hoogachtte, en hem voor eev
5, zeer braaf "cn goed man hield; offchoon
5, in zijn hart juist het tegendeel van hem dachl
5, Maar geen mensch billijkte het gedrag va
5, dien bediende. Elk zeide, dat hij een la^
50 vleijer was, die zich aanftelde, als ofhij-zr
5, Heer voor wie weet hoe fchrander en bra:
5, hield, cn evenwel zelf zeer wel wist, dat
5, het niet was, ja die hem achter zijn rug ui
5, lachte , en zelfs den fpot met hem dreef, ma
5, zich Hechts daarom zoo jegens zijnen Hq
„ hield, op dat hij deszelfs gunst meer en me.
5, winnen, en meenig gefchcnk van hem bek
5, men mogt. "
„ Wat is dan nu vkiJeHjP^^
Mijn Heer ernst verhaalde nog verder! ,,
„ heb nog een mensch gekend , die aan a
„ menfchen voorregten toefchreef, welken zij n
„ bezaten, en zich fteeds hield, als of hij he
om den wil van die voorregten of goede
35 genfchappen , zeer hoogachtte, offchoon
■,, hen misfchien verachtte. Als iemand er flec'
„ eenigzins verdraaglijk uitzag, dan prees
5, deszelfs fchoonheid, noemde hem allerlief
»1