Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j verklaring van woorden. 209
Zie, wanneer gij thands voorneemt, om heel
^ ,, mooi te leeren fchrijven, of heel vlug te lee-
„ ren rekenen, dan is daar wel meenigerlei zwa-*
righeid aan vast, en hindert u meenig ding
5, daarin: maar de hindernisfen zijn evenwel zoo
groot niet, dat gij uw voornemen niet zoudt
„ kunnen uitvoeren, al maken die hindernisfen
„ het u eenigzins zuur en zwaar; anders zoudt
99 gij hardnekkig zijn, zoo gij uW voornemen
5, wildet uitvoeren. Thands zijt gij, in tegen-
5, deel, ftandvastige of weet gij het uit te hou-'
„ den. Wanneer gij nu, om der zwarigheden
wil, die gij echter hadt kunnen overwinnen,
„ van uw voornemen afzaagt, zoudt gi] oriftand"
„ yastige wankelmoedig^ WQZcn. Misfchien zoudt
„ gij zelfs gelooven, dat gij de zwariglieden niet
ovenvinnen kondet, en dit te moeilijk voor u
,, wezen zou, en dan waart gij moedloos.''''
Lekker e Gulzig. - „ Kijk, gij zijt een lek-
„ ker dier!" zeide mijn Heer ernst,: op zeke-
ren dag, tot den grooten zwarten huiskater, die
de foep niet vreten wilde, welke de meid hem
gegeven had. „ i\ls de gulzige sultan ze flechts
„ had, die zou ze wel lusten."
„ Lekker e gulzig?"'' zeide karel bij zich zel^
ven, ,, waarin mag toch het onderfcheid gelegerï
,, aijn?" Hij kon daar over 5 zonder hulp van zijït
va^