Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. i73
55 rigten. Zou ik daarvan wel hebben mogen
,, afzien? Niet? Nu, ziet gij, dan ben ik ook
5, niet eigenzinnig geweest. Maar, zoo ik tijd
55 gehad liad, om met u te fpelen, en ik intus-
fchen had willen kegelen, maar gij mij hadt
5, voorgefleld, dat gij nog te zwak daartoe waart,
5, en het kegelen u te zeer vermöeide; zeg, was
„ ik dan niet eigenzinnig geweest, wanneer ik
„ evenwel bij mijn befluit had willen blijven,
„ en geen acht op uwe redelijke voorftellingen
geven? Merkt gij nu het onderfcheid wel?"
„ Als gij nu bij uwe bcfluiten en gedachten
5, volhardt, dewijl gij geene voldoende redenen
„ vindt, om daar van af te gaan, wilt gij dat
„ eigenzinnig uoemen? En als gij, ondanks alle
5, redenen , om uwe bcfluiten en begrippen te
5, laten varen, daarbij volhardt, verdient dit dca
,, xmmyViwyastheid van geest?'''' Wii.lem vroeg
nog verder , of het wel goed was , dat een
mensch zich, door beden van anderen, Hgtlijk
van zijne goede bcfluiten liet afbrengen? Of men
anderen in alles toegeven moest? Hij zeide hera
ook, bij deze gelegenheid , dat halflar^'igheid
niets anders was , dan eene fterke eigenzinnig-
heid, die zelfs bij hare onredelijkfte befluitea
volhardt; offchoon zij zeer wel begrijpen kan,
hoe dwaas dezelven zijn.