Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j verklaring van woorden. 209
5, kostbare paarden, en een fraaijen tuin, had,
„ wat zou dat wezen? En als hij waande, dat
„ hij bijkans dc eenige was, die eer verdiende,
„ om dat hij veel geleerd had, zijn bedrijf zeer
5, goed verflond, mild en weldadig was,, wat
59
zou dat zijn?"
Eigenzinnig, vast van geest. - „ Gij zijt
,, toch al tc eigenzinnig en hoofdig," zeide ka-
rel tot willem, zijnen ouderen broeder, toen
deze aan zijne bede, om met hem te kaatfen,
niet voldoen wilde. ,, Neen," andwoordde wil-
lem, „ ik ben flechts vast van geest." —
„ Zoo," zeide karel; „ is er dan onderfcheid
„ daartusfchen ? " Dit beloofde wjllem hem na-
derhand uit te leggen.
Nu verklaarde willem het hem daadlijk,
„ Zie," zeide hij, ,, als gij bij moeder om een
,, fluk koek aanhoudt, dat zij u reeds eenmaal
„ geweigerd heeft, om dat het uwe maag op
5, zulk een tijdttip juist bederven zou, en moe-
„ der al uwe beden affloeg, zou dat wel cigcn-
5, zinnigheid wezen? of zgu het vastheid van
„ geest zijn ? Let flechts op de redenen , die
5, moeder hebben zou , om uwe beden af te
,5 fiaan. "
5, Toen gij mij aanzocht, om met u te kaat-
feu, had ik een zeer noodwendig werk te ver-
rig-