Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j verklaring van woorden. 209
vroeg karel eenigen tijd daarnUt 5, Denk eens"
^eide zijn vgder, „ aan den kleenen frederik!
g. Was dat geen fchrander kind? Wist het niet
,5 veel meer, dan gij allen zamen?" Dit herin-
nerde karel zich zeer wel. „ Nu," vervolgde
zijn vader, ,, als men nu zeer fchrander en be-
„ kwaam is, is dat geen veel grooter voorregt,
„ dan dat men een fraai kleed aan heeft? Nu
„ zie, deze frederik liet zich, intusfchen, op
5, zijne kundigheden zeer veel voorftaan, en het
5, gene gij anderen wist, was bij hem alles ver-
j,, achtlijk en gering. Gij allen wildet ook niet
g, geern lang in zijn bijzijn wezen. Ziet gij wel,
p, hij was trotsch. Het is allezins een groot
„ voordeel, dat men vele kundigheden heeft,
5, maar het is hoogmoed, dat men zich daarop
j, veel inbeeldt, en anderen veracht. Eveneens
3, beroemde frederik zich er op, dat hij, aan
9, een arm kind, weeklijks iets van zijn zakgeld
,, gaf. Zie, dat alles is zeer goed, mjiar waariix
»5 'ligt eigenlijk de -trotschheid ? "
5, Wanneer fuederu; zich op het fchoona
59 zakuurwerk , dat hij als een Nicuwjaarsge-f
fchenk van zijn vader bekomen had, had wil-
j, len verheffen, zou dat trotschheid^ of ijdcls
hoogmoed^ zijn geweest? Wanneer iemand
„ zich daarop verhief, of zich zelfs beter acht-
tpj dan anderen, oip dat hij een fchoon huis,
jj kosts