Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE D E E t. xv
«4. De huisheer en de katten. . . . Bladz. 100
25. De pad en de watemuis. . , , n 1 ib.
stS. De hommel en de bijen. . . . —1 ■ loi
£7. De jonge kater op de muizenjagt. . 1 ■ ib.
Dc man en bet vogeltje. . . . ■ ■ . 103
AOTSTE AFDEELING.
VtrhiUn, fan cdcU tn twijfelachtigt handt-
lingen. ..... Bladz. lo.',
NEGENDE AFDEELING.
Verklaring tan voorden. . 1 . Bladz. 143
Langzaam, fnel. — Vochtig, nat. — Oud. — Vast»
vloeibaar. — Verheven. — Dun en dik. — Bewe-
ging. — Lui. —• Geraeenfchaplijk. — Leerzaam.—
Gelijk, verfchillende. — Beken, rivieren , ftroo-
mcn, vijvers, meeren, — Poel, vijver, meer. —
Voetpad , weg. — Heuvel, berg , gebergte. —
Stad , dorp , borger , boer. — Paleis , huis ,
hut , toren. — Boom en ftruik. — Bank,
lloel. Schrijnwerker, timmerman. — Slotmaker,
fmid. — Behoeftig, arm, rijk. — Eergierigheid.—
Eer, roem. — IJdele hoogmoed, trotschheid. —
Eigenzinnig, van van geest. — Eigenzinnig, hard-
nekkig , ftandvastig , onbeftendig , moedloos. —
Lekker, gulzig. — Bewonderen, verwonderen. —
Vleijerij. — Geveinsdheid, opregt, valsch. — On*
doorgrondlijk. — Vrijmoedigheid. — Koel. —•
Wtcklijk. — Verdraagzaasa. — Schaamte. — Be-
lee-