Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ verklaring van woorden. 188
I^ulk een verlïingMi naar eer beftaat, welk door
de deugd gniiitigd, en zoo in orde wordt ge--
houden, dat dr.aruit niets ondeugends ontfpruit;.,
maar dat eergierigheid een al te hevig en onina-ir
tig verlangen was, om eer te verwerven, welkv
(dikwijls aanleiding gaf, om anderen te kwellen,,
en te beleedigen; dat de eergierige fteeds meer,,
dan anderen, bemind worden wilde, cn, meest-
gil, flechts alles uit verlangen haar eer deed; dat:
eerzucht flechts door goede bedrijven eer zocht,
tg verkrijgen , maar eergierigheid dezelve, dik-
wijls , ook in boozc en flechte handelingen meen-
de te vinden, en zeer veel met uiterlijke eertee--
keus, als titels, ridderordes, enz. op had, ja
5?ich zeer beijverde, om dezelven magtig te wor-
den, Hij verhaalde hem ook nog het volgende,
g. Zeker Vorst had een braven en regtfchape-^
„ nen Dienaar, wien hij evenwel niet lijden mögt,
„ Daarom beloofde hij aan eener zijner Raads-.
lieden een veel hooger en voordeeliger ambt,
,, indien dezelve het, door eenige valfche be-«
„ fphuldigingen en getuigenisfen, zoo ver bren-
gen wilde, dat de gezegde Dienaar, op ceno.
fmaadlijke en fchandclijke wijze kon worden
„ weggejaagd, „ Genadige Heer!" zeide dd-
Raadsman, „ dat ftrijdt tegen mijne eer!"
B, i^eker mensch »wilde geern een voornamer
pQSt eriïingeii, om nmx geeerd te worden,
fï I»-