Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ verklaring van woorden. 188
^ wanneer gij dit, indien het in uw vermogen
, was, zelfs zocht te verhinderen; wanneer gij
kwalijk van anderen fpraakt, op datzi.), door
hunne ouders en meesters, mogten worden
kleen geacht; wanneer gij u zelven aan andere
menfchen beter voorfteldet, dan gij waart, eu
alomme boven anderen wildet worden voor-
, getrokken, en meer geacht, dan zij; niet
, waar? dan zoudt gij insgelijks naar eer ftre-
, ven? Maar zou dat dan ook regt wezen?"
Nu zag karel in, dat er twee gevallen waren,
vaarin men naar eer ftreefde. Hij moest beide
jevallen met elkander.en vergelijken. Hij zag,
at, in het cerfte geval, en in het andere, de
oenfchen wel een en hetzelfde zochten, maar op
ene zeer verfchillende wijze daarbij te werk gin-
gen, en dat, in het eerfte geval, het verlangen
3aar eer zeer matig, maar dat hetzelfde verlan-
gen, in het andere geval, al te hevig was. Daar
m boven verklaarde zijn vader hem, wat men.
Dnder gierigheid verftond. Toen vond karel
het onderfcheid tusfchen eerzucht en eergierige
heid. Nu kon het hem ook niet zwaar yallen,
te beoordeelen, welk van beiden geoorloofd eu
ongeoorloofd ware.
Zijn vader helderde alles vervolgends nog voor
lem op , door eenige voorbeelden , waaruit hij
^egt duidlijk leercrj kon, dat eerzucht fteeds in-
L 4 ^^^^