Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ VERKLARING VAN WOORDEN. 186
deelige of flechte gedachten van hem had,) en
dat filzoo liet tegendeel daaryan hem tot eer was.
Nu deed zijn vader hem eenige gezegden met
duidlljke woorden uiten, waarin het woord eer
voorkomt; bij voorbeeld; de man laat zich'weu
pig aan zijne eer gelegen zijn^ of geeft er wei-
nig om, wat anderen van hem denken; er is
hem veel eQV bewezen y of men heeft hem als eeii
mensch behandeld, wien men hoogachting ver-
fchuldigd is, enz. Nu wist icarel op de ver-
dere vraag, of hij de eergierigheid voor geoori
loofd en'regt hield, dan niet, geen beflisfend
^ndwoord te geven, Eergierigheid fcheen hem
intusfchen evcnw.el iets onbetaamlijks te wezen,
^ijn vader maakte hem zulks duidlijker.
„ Wanneer gij u immer zoo zocht te gedrait
5, gen,'.' zcide hij, „ dat niemand u laken kon;
j,, wanneer gij daarom al het goede deedt, dal
in uw vermogen ftond, cn vlijtig, ordelijk.
3, gehoorzaam waart, zoudt gij dan ook verlan-
5, gen, dat anderen weJ over u dachten, u hoog
achtten en waardeerden? ftreeft gij derhalvt
,, naar eer? En houdt gij dat voor onregt?'
Dit kon KAREL heel gemaklijk beandwoorden.
„ Maar wanneer gij die eer wel najoegt,'
vervolgde mijn Heer ernst, „ doch het u in
„ tusfchen ergerde , wanneer andere kinderei
^^ Qg% bemind gn in Wfiarde gehouden wierden
„ wanl