Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van \voorden, 165
iet was 5 wanneer de lieden zeiden , „ die of
L die is, in zijnen kring, tm/welgegoed of rijk
I, man," en dat twee menfclien evenveel lieb-
pen konden, en de eene intusfchen arm, en de
[indere welgegoed, zijn kon.
Eergierigheid. — ,, Vader," vroeg karei^
)p zekeren dag, ,, wat is toch eergierigheid?
; ]3aar heb ik juist van een mensch hoorcn zeg-
5 gen, dat dezelve een buitenfporige eergierig-
heid heeft aan den dag gelegd."
„ Zoudt gij wel willen, " andwoordde zijn
rader, ,, dat uwe ouders, leeraars, medeleerlin-
gen, en allen, die u kennen, u voor vlijtig,
, welgemanierd, welgevallig, enz. hielden, of
> niet? Als zij u daarvoor hielden, zouden zij
» dan eene voordeelige of eene nadeelige mee-
, ning van u hebben?" Het andwoord van ka-
el op deze bqide vragen was ligt te raden,
, Nu," voer zijn vader voord; 59 ^Is zij u nu
, voor zulk eenen vlijtigen, welgemanierden,
, knaap hielden, zou dit u niet tot eer verftrek-
, ken?" „ Wel zeker!" zeide karel, „ Nu
, denk dan toch eens na, waarin de eer eigen-
, lijk beftaan moge."
Karel begreep welhaast, dat het hem tot
:hande Ittekkcn zou, wanneer men hem weinig
:oeds, of zelfs veel kwaads, toefchreef, (na-
L 3 dee-