Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ verklaring van woorden. 183
3, is de armoede eVenwel nog beter, dan de!
nooddruftigheid. "
, Als nu intusfchen de Heef sivilDT niet flechts
•3, alles heeft, wat hij, in zijnen ftand, onont®
bcerlijk noodig heeft, maar ook dat alles in
overvloed bezit, en niet angftig behoeft te
zorgen , hoe hij rondkomen zal , maar nog
veel overhoudt, waarmede hij zich verfchaffeu
kan, het gene hem vermaak en vreugde aan»
brengt, en hem welgevalt — al had hij dan
o,ok juist geen geld en goed in grooten over«
vloed, ware hij dan arm?" — „ Nu bemerk
ik," zeide karel, ,, dat zoodanig iemand
welgegoed zijn zou. Hij zou immers hebben,
wat hij wenfchen kon." - ,, Maar nu,'*
oer mijn Heer ernst voord, „ wanneer de
Heer smidt, boven al het opgenoemde, jaar-
lijks nog al meer verdient, en van het geld,
dat hij verkrijgt, fteeds iets wegleggen kan;
dan zal dit, na verloop van jaren, toch eene
fraaije fom gelds moeten worden. Hij zal
veel meer hebben, dan hij, voor zijne be-
hoeften, zijne genoegens, en Vermaken, noo-
dig heeft. Hoe zoudt gij hem dan noemen?" —
li Rijk zou ik hem noemen," andwoordde ka-
Iel. „ Maar," vervolgde zijn vader, „ als
ff de Heer sMIdt nu voor zijn geld akkers, vel-
den, huizen, of waren, kochtj dan had hij
L ü „