Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERKLARiNO VAN WOORDEN. 159
,, hebben gezien. — Rekent gij u in ftaat, onl
;, mij op te geven, welk een oiiderfcheid er tus-
;, fchen deze gebouwen is? Bedenk flechts, wie
, er in paleizen, en wie in huttai, wonen magi
„ en of er, bij den aanleg van een paleis, en-
„ kei op het noodige 'en onontbeerlijke gelet
zij , dan op het gene prachtig en uitftekend
„ fchoon is , en hoe eng en bekrompen het is
,, in eene hut." Nu vond karel het onder-
fcheid vrij wel ; en waarin zich een toren van
al die andere gebouwen onderfcheidde, dit wiSt
hij zeer gemaklijk te zeggen. Hij dacht aan des-
zelfs hoogte en breedte , en vergeleek die der
huizen daarmede; ook fcheen een toren hem niet
zoo zeer gebouwd, om menfchen te huisvesten.
Boom en ßruik. —Mijn Heer ernst had ,
buiten de poort, een vrij grooten tuin. Op eeri
TchOorien Maidag ging hij, met zijn ganfche ge-
zin , daarhenen. Daar viel karel een fchoone ,
met roode en witte bloefems verfierde , appel-
boom, die midden onder 'eenige hazelaarftruiken
ftond, voor alle andere dingen in het oog.
„ Wel, vader! " riep hij, „ dat is toch eenè
„ heel fraaije vertooning!" - „Ja," zeidè
zijn vader. Maar eenigen tijd daarna, toen ka-
rel dien boom genoeg bekeken had, vroeg zijn
Vader hem haar het onderfcheid tusfchen eeii
ftruik