Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ verklaring van woorden. 158
Stad^ Dorp^ Burger^ Boer. - Op denzelf*
den toren zag karel eenige fteden, en vele dor-'
pen , wier namen zijn vader hem bijkans allen
opnoemen kon. Maar nu moest hij ook het on-
derfcheid tusfchen eene ftad^ en een dorp^ op-
geven. Hij dacht aan de muren der fteden, aan
de pootten, aan de bedrijven en bezigheden der
inwoners, aan de meenigte der huizen, en over-
woog nu, of hij die dingen op een dorp even-
eens aantrof. Toen vond hij het onderfcheid.
Nu werd het hem gemaklijk, om het onderfcheid
tusfchen een burger en een boer uit te vinden,
daar zij in woonplaats en bedrijf zoo zeer ver-
fchilden. Intusfchen zeide zijn vader hem nog,
dat dc burgers, iii zekere opzigten, boven den
bóerenftaud bevoorregt waren.
Paleis^ htiis^ hut ^ tor en ^ — ^^ Vader!" zei-
de karel, „ in zulke.groote fteden vindt men
vast enkel groote en.prachtige huizen?^*——
O neen, mijn zoon!" was het andwoord*
Paleizen, die zeer groot, ruim, en prachtig,
„ gebouwd zijn , vindt men flechts weinigen.
„ De grootfte hoop beftaat uit gewone huizen,
„ grootere eil kleenere, maar midden daaronder
„ vindt men ook zeer armzalige kleene hutten
„ hoewel geene zulke ftroohutten, als gij op het
,, veld , en in, deze of gene gehuchten , zult
„ hebr