Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. 157-
vijvers en meeren, ftond het water nog even ais
voorheen. Het onderlclieid tuslchen een vijver
en meer wilde karel enkel in de verfchillende
grootte zoeken; maar zijn vader deed hem op-
merken, dat een vijver meestal kupscmatig uitge-
graven, of althands door de kunst het eerst regt
was aangelegd en ingerigt, en dat men het water
daar in en uit kon laten loopen. Nu kon hij het
onderfcheid naauwkeuriger opgeven.
Voetpad^ 'weg. - „ Waarin ligt het onder-
5, fcheid tusfchen beiden ? Hebt gij wel ooit ge-
„ zien, dat iemand met een wagen langs een
55 voetpad gereden heeft?"
Heuvel^ berg ^ gebergte. - Karels vader
bragt hem op een hoogen toren, van waar hij
heel ver om zich henen kon zien. Daar zag hij,
in het afgelegene verfchiet, eene reeks van ber-f
gen, die nevens eikanderen lagen, en, naarma-
te van derzelver afftand, al grooter en grooter
waren. ,, O vader!" riep hij, ,, zie eens, hoe
„ vele bergen daar liggen." -- „ Als er zoo
„ vele bergen aan eikanderen liggen, dan noemt
,, men dit een gebergte," zeide zijn vader.
„ Dus kunt gij een gebergte van eenen berg lee-
|„ ren onderfcheiden. Maar welk denkbeeld
I5, vormt gij u nu van een heuvel?''^
;. Stad^